ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ  ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ,  ΑΝΝΗΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Saints Panteleimon, Anna and Paraskevi Greek Orthodox Church
Markham - York Region

 
 

Church Services Schedule


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JANUARY - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

 JANUARY PROGRAM - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

FEBRUARY - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

JANUARY PROGRAM - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


 
 
 
 
 
 

BUILDING THE FUTURE - HONOURING OUR PAST